FLA
Ondersteuning marketing, communicatie en verkoop (1 oktober 2015 t/m 26 april 2016)
nfe-logo
Projectleiding “Registratie antibiotica” / voorzitter werkgroep Pelsdierengezondheidszorg
gd
Uitwerken Business Plan
gvp-logo
Projectmanagement
kepro
Uitvoeren Marktscan Pluimveehouderij Nederland
logo-vse
Adviseur
wur
Deelnemer klankbordgroep “Gezonde vleeskuikenketen”