Ik ben beschikbaar voor een breed scala aan werkzaamheden in de (pluim-) veehouderij en vanuit AVICONSULT graag betrokken bij uw uitdaging!

 

Advisering
aan directies en management van toeleverende en afnemende bedrijven en overkoepelende organisaties in de veehouderij, ten aanzien van strategie en operationele uitvoering.

Voorzitterschap
van werkgroepen of commissies, op gebied van diergezondheid en bedrijfsmanagement.

Initiëren 
van een nieuw product, concept of organisatie; bijdragen aan de ontwikkeling, communicatie, introductie en/of verkoop. Met beschikking over brede ervaring vanuit diverse commerciële functies en een breed, relevant netwerk.

Coaching
persoonlijke begeleiding, met als doel de persoonlijke effectiviteit te vergroten, de functie beter te kunnen uitvoeren, het zelfvertrouwen uit te bouwen en te komen tot een betere samenwerking met directie, directe collega’s en medewerkers. Gebruik makend van de mogelijkheden die SMIPE biedt.

ONdersteuning bij de keuze over de te volgen strategie, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of het oplossen van interne (personele) problemen: meedenken, sparren, uitzoeken, organiseren en begeleiden.

Samenbrengen
partijen in contact brengen en begeleiden naar een samenwerking; in overlegsituaties, dankzij betrokkenheid en aandacht voor ieders belang, zorgen voor draagvlak, consensus en voortgang.

Uitvoering van en Leiding geven aan projecten en Trajecten
met scherpe aandacht voor ieders rol en verantwoordelijkheid en het behalen van de afgesproken planning.