Doelstelling

In mijn werk zoek ik uitdagingen. Mijn werkstijl is het beste te omschrijven met: betrokkenheid. Ik werk gericht en consequent door naar een beoogd doel. Met m’n inzet, enthousiasme en gedrevenheid neem ik daarbij anderen mee in de weg er naar toe. Als ik terugkijk op 35 jaar werkervaring, blijkt de rode draad inhoudelijk (preventieve) diergezondheid te zijn. Ik ben ook graag betrokken bij uw uitdaging!

Werkverleden

Zelfstandige
Oktober 2015 – heden, AviConsult, Barneveld
Beschikbaar voor diverse werkzaamheden in de (pluim-) veehouderij
Zie de pagina’s “Diensten” en  “Opdrachtgevers”  voor informatie hierover.

Sectormanager Pluimvee / MT- lid
Augustus 2004 – oktober 2015, GD, Deventer
Verantwoordelijk voor organisatie en financieel resultaat (omzet en rendement) van de afdeling Pluimvee met als hoofdactiviteiten: Praktijkonderzoek, Monitoring, Veterinair Advies, Labbepalingen en Voorlichting 
Direct leidinggevend aan 6 medewerkers, indirect aan 25
Opstellen van meerjarenvisie, jaarplan en begroting
Member of the Board, Immunetic Life Sciences Pvt Ltd, New Delhi, India
Deelnemer werkgroep Antibiotica, Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg en Begeleidingscommissie Monitoring Pluimvee
Voorzitter werkgroep Pelsdierengezondheidszorg

Breed netwerk binnen de sector:

  • Periferie: fokkerij-organisaties, opfokorganisaties, kuikenbroederijen, eierhandel, slachterijen, veevoerindustrie, farmaceuten
  • Dierenartsen en pluimveehouders
  • Belangenorganisaties: AVINED, NOP, NVP, Nepluvi, Anevei
  • Ministerie van EZ, NVWA, RVO
  • Kennisinstituten: Schothorst Feed Research, WUR Wageningen, CVI Lelystad, Faculteit Utrecht

Integratiemanager / Directeur
Oktober 1995 – april 2004, Duckto-Farm B.V., Ermelo
Commercieel: verkoop kuikens en voer; inkoop moederdieren, voer en slachteenden
Tot stand brengen van complete integratie: moederdieren, broederij, eendenhouders en slachterij
Begeleiding van eendenhouders
Interne verwerking van gegevens; tot stand brengen van eigen kwaliteitsprogramma
Leiding geven aan bedrijfsleiders
PR en belangenbehartiging
Contacten met diverse instanties: o.a. LNV, PPE, RVV, GD
Deelnemer aan twee PPE-commissies: Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg en Adviescommissie Praktijkonderzoek
Bestuurlijke functies:

  • Voorzitter landelijke N.O.P. Kring Eendenhouders
  • Bestuurslid Hoofdbestuur N.O.P.
  • Voorzitter klankbordgroep Praktijkonderzoek

Commercieel Pluimveespecialist, Coördinator Pluimveehouderij
April 1988 – oktober 1995, De Heus Veevoederfabriek B.V., Barneveld
Commercieel: verkoop voeders, afsluiten contracten, inkoop hennen en verkoop eieren
Begeleiding (pluim-) veebedrijven
Informatievoorziening en ondersteuning buitendienst
Advisering wet- en regelgeving, PR
Speciale opdrachten (nieuwbouw, scharrelvarkens, scharrelvleeskuikens, eenden, handel in mestproductierechten enz.)

Technisch medewerker Informatiemodel Varkenshouderij
April 1987 – april 1988, SIVA, Wageningen
Uitwerking informatiemodel ter uniformering van kengetallen en rekenregels

Assistent-Coördinator
April 1984 – april 1987, Stichting Pluimveeteeltproefbedrijven, Beekbergen
Opzetten en begeleiden van praktijkonderzoek pluimvee
Verslaglegging en lezingen
Leiding geven aan drie regionale proefbedrijven

Instructeur Pluimvee- en varkenshouderij
Juli 1981 – april 1984, Praktijkschool, Barneveld
Verzorgen praktijklessen
Ontwikkelen lesstof

Opleiding / Diploma ’s

1979 – 1980: Hoger Kader Dierveredeling, Praktijkschool Almelo
1974 – 1979: HAS, richting Veehouderij, CAH Dronten
1969 – 1974: HAVO, Corderius College, Amersfoort

Daarnaast diverse vakdiploma’s

Cursussen

(tijdens laatste functie)
Key-accountmanagement
Projectleiding
Beoordelings- en functioneringsgesprekken
Mediatraining
Onderhandelen
Diverse seminars, zoals “MBA in one day”

Competenties

Pragmatisch, no-nonsense, oplossings- en resultaatgericht
Analytisch, gestructureerd werkend
Enthousiast en gedreven
In staat samen te werken op elk niveau binnen een organisatie
Aanzetten tot samenwerken
Ondernemend, breed inzetbaar

CV J. A. Workamp jan 2016